Σύμβουλοι επιχειρήσεων


Η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλών σε εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό απαιτεί εξειδικευμένες λογιστικές και φορολογικές γνώσεις.

Ποινικό Δίκαιο

Η πολυετής παρουσία μας στα ποινικά ακροατήρια ολόκληρης της επικράτειας σηματοδοτείται από την εμπιστοσύνη των πελατών που μας εμπιστεύτηκαν τις σοβαρές ποινικές υποθέσεις τους, πολλές εκ των οποίων έκριναν την περαιτέρω στο μέλλον πορεία τους.

Εμπράγματο Δίκαιο

Η συνεχής και αδιάλειπτη ενασχόλησή μας, επί μια δεκαπενταετία και πλέον, με τον θεσμό των «ακινήτων», προσφέρει όλα τα εχέγγυα για την πληρέστερη αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που ανακύπτουν τόσο με την απόκτηση ή μεταβίβαση αυτών όσο και με την πλέον προσοδοφόρα διαχείρισή τους.

Ιατρικό δίκαιο


Η τελευταία εικοσαετία έχει αναδείξει μια συνεχώς αυξανόμενη τάση αναζήτησης ευθυνών (ποινικών και αστικών) των ιατρών για τις ενέργειες ή παραλείψεις τους.

Eπενδύσεις ακινήτων


Καθώς η ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας άνθισε στην Ελλάδα πριν από την κρίση, οι επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων έπρεπε να χρησιμοποιήσουν καινοτόμα "παλιά εργαλεία" για να δώσουν απαντήσεις σε νέες προκλήσεις.

Εμπορικό Δίκαιο

Το εμπορικό δίκαιο αποτελεί ειδικό κλάδο του ιδιωτικού δικαίου και έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση του εμπορίου.

 

Επικοινωνία

     Λεωφόρος Λαυρίου 150 & Κων. Ανδρίκου 4 Γλυκά Νερά  15354

   +30 2106657878

   info@papaelias.com