Σύμβουλοι επιχειρήσεων


Η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλών σε εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό απαιτεί εξειδικευμένες λογιστικές και φορολογικές γνώσεις.

Για το λόγο αυτό, το δικηγορικό μας γραφείο συνεργάζεται με εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε οικονομικές-λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 Η πρόκληση μας είναι η προσαρμογή ενός ήδη αποδεδειγμένου επιχειρηματικού μοντέλου στις συγκεκριμένες απαιτήσεις και η επιτυχής εφαρμογή του μέσω εξειδικευμένων επαγγελματιών όπως οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί, οι ελεγκτές κλπ, για να εξασφαλίσουμε, την άριστη συνεργασία μεταξύ μητρικής εταιρείας και ελληνικής θυγατρική αυτής (υποκατάστημα) να λειτουργήσουν ομαλά μέσο στο πλαίσιο φορολογικών και λογιστικών θεμάτων. Εκτός από τις γλωσσικές απαιτήσεις, τέτοιες προκλήσεις απαιτούν βασική κατανόηση της επιχειρηματικής πρακτικής και των προσδοκιών των ξένων εταιρειών, βαθιά γνώση των λογιστικών προτύπων που χρησιμοποιούνται διεθνώς, καθώς και αποτελεσματική, έγκαιρη και αξιόπιστη επικοινωνία.

 

 Το γραφείο μας συνεργάζεται με ανθρώπους που έχουν μακροχρόνια εμπειρία σε ξένες εταιρείες και άριστη γνώση σε φορολογικά και λογιστικά θέματα, τόσο στον τομέα του εθνικού όσο και του διεθνούς φορολογικού δικαίου.

 

Οι φορολογικοί σύμβουλοι και οι λογιστές μας μιλούν άπταιστα Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Χαρακτηρίζονται από τη μακροχρόνια συνεργασία τους με ξένες εταιρείες και την εμπειρία τους σε φορολογικά και λογιστικά θέματα, τόσο στον τομέα του εθνικού και του διεθνούς φορολογικού δικαίου. Οι κύριοι στόχοι μας είναι:

 

1. Λογιστική

 • Πλήρεις λογιστικές υπηρεσίες
 • Οργάνωση και έλεγχος της εσωτερικής λογιστικής της εταιρείας
 • Προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διοίκησης
 • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος
 • Προετοιμασία και υποβολή οικονομικών καταστάσεων
 • Προετοιμασία και υποβολή άλλων φορολογικών δηλώσεων
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας
 • Προετοιμασία και υποβολή περιοδικών δηλώσεων
 • Προετοιμασία και υποβολή περιοδικών και ετήσιων δηλώσεων ΦΠΑ
 • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων Intrastat
 • Προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ
 • Αναφορά
 • Ετήσιοι ισολογισμοί
 • Φορολογική εγγραφή εταιρειών
 • Εκκαθάριση εταιρειών

2. Φορολογικές συμβουλές

 • Συμβουλές σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων και των εταιρειών
 • Φορολογική συμμόρφωση
 • Βέλτιστη προσαρμογή της μορφής της εταιρείας με βάση το πεδίο εφαρμογής της
 • Συμβουλές σχετικά με τη φορολογική διάρθρωση των συγχωνεύσεων και εξαγορών εταιρειών
 • Εξέταση της φορολογικής υποχρέωσης των ξένων εταιρειών με υποκατάστημα ή θυγατρική στην Ελλάδα
 • Εξέταση της φορολογικής σημασίας των γονέων ελληνικών εταιρειών που κατοικούν σε άλλη χώρα της ΕΕ
 • Συμβουλές σχετικά με φορολογικά πλεονεκτήματα ξένων εταιρειών ως μετόχων ελληνικών εταιρειών
 • Φορολογικός σχεδιασμός και φορολογική βελτιστοποίηση
 • Φορολογικοί έλεγχοι

 

Επικοινωνία

     Λεωφόρος Λαυρίου 150 & Κων. Ανδρίκου 4 Γλυκά Νερά  15354

   +30 2106657878

   info@papaelias.com