Εμπράγματο Δίκαιο

Η συνεχής και αδιάλειπτη ενασχόλησή μας, επί μια δεκαπενταετία και πλέον, με τον θεσμό των «ακινήτων», προσφέρει όλα τα εχέγγυα για την πληρέστερη αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που ανακύπτουν τόσο με την απόκτηση ή μεταβίβαση αυτών όσο και με την πλέον προσοδοφόρα διαχείρισή τους.Με ολοκληρωμένο επιτελείο έμπειρων Συνεργατών, Συμβολαιογράφων, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων, Εκτιμητών, Κτηματομεσιτών κ.ά. και με διαρκή ενημέρωση για το σύνολο των ρυθμίσεων που θεσπίζονται και ισχύουν κάθε φορά, το γραφείο μας πρωτοπορεί στον χώρο αυτόν, προσφέροντας ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες στους εντολείς μας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ΟΤΑ) τόσο σε επίπεδο συμβουλών όσο και στον τομέα της υλοποίησης των σχετικών δικαιοπραξιών.

 

Ενδεικτικά, παρέχουμε ασφαλείς και ακριβείς υπηρεσίες ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων προς τράπεζες και οργανισμούς, διαπραγμάτευσης όρων δανείων και ελέγχου δανειακών συμβάσεων με τα πιστωτικά ιδρύματα, κατάρτισης και παράστασης στην υπογραφή των συμβολαίων και λοιπών πράξεων, εγγραφής και άρσης βαρών, καταχώρισης και διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών, σύνταξης συμφωνητικών για λογαριασμό των κατασκευαστών ή και των οικοπεδούχων, προσφέρουμε δε εξειδικευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και συμβουλές – γνωμοδοτήσεις σε ζητήματα απαλλοτριώσεων και ρυμοτομίας, προβαίνοντας σε ελέγχους φακέλων στα Πολεοδομικά Γραφεία όλης της χώρας.

Η διαρκής παρακολούθηση των απαιτήσεων της αγοράς αλλά και η εξειδίκευσή μας στις τρέχουσες, πρωτοεμφανιζόμενες πρακτικές φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, μας δίνουν την ευχέρεια να παρέχουμε στους εντολείς μας τις προσήκουσες κάθε φορά κατευθύνσεις και συμβουλές για την πλέον επικερδή εκμετάλλευση των ακινήτων τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

 

Ως εκ τούτου, προσφέρουμε πλήρεις υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων, διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμφωνητικών, είσπραξη μισθωμάτων, τακτοποιούμε τις φορολογικές υποχρεώσεις των ακινήτων ως και κάθε νομική ενέργεια προς τη δικαστική επιδίωξη καταβολής μισθωμάτων και την εν γένει εκπροσώπηση των ιδιοκτητών. Παράλληλα, προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση ακινήτων, αποβολή τρίτων από τη νομή, αντιμετώπιση πολεοδομικών παραβάσεων, αυθαίρετων κατασκευών, κοινωνίας δικαιωμάτων κλπ.

 

Στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, η προστασία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων πολιτών έναντι όλων των κινδύνων που απειλούνται διαρκώς σε βάρος της, αποτελεί για εμάς προτεραιότητα και ιδιαίτερη ευθύνη, καταβάλλοντας το σύνολο της προσοχής μας και της δικηγορικής μας εμπειρίας για την προάσπισή της.

 

Επικοινωνία

     Λεωφόρος Λαυρίου 150 & Κων. Ανδρίκου 4 Γλυκά Νερά  15354

   +30 2106657878

   info@papaelias.com